۱۳۸۹ اسفند ۱۹, پنجشنبه

الفبا را باید کشت؟

دانش آموزانی کودن و بازیگوش
جمع گشتند و بهم می گفتند:                                
که الفبا را باید کشت!!
تا از این مدرسه و مشق و کتاب
حبس و آزار و عتاب
کلی آسوده شویم!
زان میان گفت یکی شیطان تر
که الفبا کشتن بی معنی ست
باید آقای معلم را کشت!
همه فریاد زدند:"آری"
و معلم که عصبهایش
از تکاپوی معاش
از غم شش رتبه عقب مانده
وز تنفر به گروهی خر از اسب جلو رانده
سخت فرسوده و بی طاقت بود
ماجرا را که شنید...رفت و با سم قوی خود را کشت!
با همان سم که در مدرسه اش                                    
توی اشکاف اتاق شیمی
زینتی بود نفیس!
و پس از او همه دانستند
که در این مکتب پهناور و آفاق عظیم
زندگی هیچ الفبایی
بسته با هستی یک فرد معلم نیست!!!!!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر